Börja här!
Välj inrikting:
eller namn eller del av namn på mäklaren.


Värdera bostad

En värdering av en bostad innebär att du får en uppskattning av marknadsvärdet för bostaden, dvs vad din bostad antas kunna säljas för vid tidpunkten för värderingen

Varför värdera?
1. Om du funderar på att byta boende kan det vara bra att få en första bild av vad ditt nuvarande boende är värt och vad en försäljning kan innebära för ekonomin. Värdet på din nuvarande bostad påverkar troligen hur du väljer att finansiera en eventuell ny bostad.

2. Skall du ta ett nytt bolån kan det också vara nödvändigt att värdera din bostad. Långivaren behöver veta om det finns något ytterligare utrymme på din bostad. Detta gäller speciellt om det var länge sedan du gjorde en värderingen och om du har mycket lån på fastigheten (hög belåningsgrad).

3. En värdering kan också innebära en sänkt kostnad för kunden om bostaden stigit i värde och är belånad med topplån.
Du kan då göra om en del av topplånet till bottenlån med en lägre ränta.

Två typer av värderingar
Den värderingen som behövs i samband med att du tar ett nytt lån är oftast mer omfattande och formell än den andra. Denna värdering innebär ofta att mäklaren analyserar bostadens läge, skick, renoveringar mm och ger ett uppskattat värde på bostaden. Värderingen resulterar i ett skriftligt intyg som du kan kan visa upp för banken i samband med din låneaffär. Denna typ av värdering brukar kosta ca 2 000 kr - 3 000 kr. Ofast får du dock tillbaka summan (dras av på arvodet) om du anlitar mäklaren vid en försäljning av bostaden vid en senare tidpunkt. Observera att vissa långivare ibland kräver att en viss mäklare genomfört värderingen alternativt att långivaren själva skickar ut värderingsmän. Kontrollera detta innan du anlitar en mäklare för värdering i detta syfte.

Den värdering som görs innan eller i samband med försäljning av din bostad är oftast muntligt och mer informell. Många mäklare gör denna värdering utan kostnad i hopp om att du skall bli deras kund.

Var noga med att inte skriva på ett förmedlingsuppdrag med ensamrätt om du inte är helt säker på att du avser gå vidare med den aktuella mäklaren.